Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Naruto: Naruto's Story -...

Naruto Novels (Series)

Mirei Miyamoto Author
Mirei Miyamoto Copyright holder
(2020)

Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Naruto: Sasuke's Story: Star...

Naruto Novels (Series)

Jun Esaka Author
Jun Esaka Copyright holder
(2020)

Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2021)