Naruto: Shikamaru's...

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Takashi Yano Copyright holder
(2021)

Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2021)

Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Naruto: Sasuke's Story: Star...

Naruto Novels (Series)

Jun Esaka Author
Jun Esaka Copyright holder
(2020)

Naruto: Naruto's Story -...

Naruto Novels (Series)

Mirei Miyamoto Author
Mirei Miyamoto Copyright holder
(2020)

Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Samurai 8, Volume 1

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Naruto 11

Masashi Kishimoto Author
(2019)

Naruto 9

Masashi Kishimoto Author
(2019)

Naruto 8

Masashi Kishimoto Author
(2019)

Naruto 7

Masashi Kishimoto Author
(2019)

Naruto 6

Masashi Kishimoto Author
(2019)

Naruto 5

Masashi Kishimoto Author
(2019)

Naruto 4

Masashi Kishimoto Author
(2019)

Naruto 3

Masashi Kishimoto Author
(2019)

Naruto 2

Masashi Kishimoto Author
(2018)

Naruto

Masashi Kishimoto Author
(2018)

Naruto: Chibi Sasuke's...

Naruto: Chibi Sasuke's Sharingan Legend (Series)

Kenji Taira Author
Kenji Taira Copyright holder
(2017)

Naruto: Chibi Sasuke's...

Naruto: Chibi Sasuke's Sharingan Legend (Series)

Kenji Taira Author
Kenji Taira Copyright holder
(2017)

Boruto: Naruto Next...

Boruto: Naruto Next Generations (Series)

Ukyo Kodachi Author
Mikio Ikemoto Artist
(2017)

Naruto: Sasuke's Story

Naruto Novels (Series)

Shin Towada Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2017)

Naruto: Itachi's Story, Volume 2

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Itachi's Story, Volume 1

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Sakura's Story

Naruto Novels (Series)

Tomohito Ohsaki Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Shikamaru's Story

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2016)

Naruto: Kakashi's Story

Naruto Novels (Series)

Akira Higashiyama Author
Masashi Kishimoto Contributor
(2015)

Naruto: The Seventh Hokage...

Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring (Series)

Masashi Kishimoto Author
(2015)

Naruto, Volume 72

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2015)

Naruto, Volume 71

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2015)

Naruto, Volume 70

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2015)

Naruto, Volume 69

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2015)

Naruto, Volume 68

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 67

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 66

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 65

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 64

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2014)

Naruto, Volume 63

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 62

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 61

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 60

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2013)

Naruto, Volume 59

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2012)

Naruto, Volume 58

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2012)

Naruto, Volume 57

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 56

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 55

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 54

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)

Naruto, Volume 53

Naruto (Series)

Masashi Kishimoto Author
Masashi Kishimoto Copyright holder
(2011)