Foreign Bodies

Simon Schama Author
Simon Schama Narrator
(2023)

Citizens

Simon Schama Author
(2004)

A History of Britain, Volume 1

Simon Schama Author
Timothy West Narrator
(2004)

A History of Britain, Volume 2

Simon Schama Author
Timothy West Narrator
(2004)

A History of Britain, Volume 3

Simon Schama Author
Timothy West Narrator
(2004)

Rough Crossings

Simon Schama Author
Simon Schama Narrator
(2006)

Rough Crossings

Simon Schama Author
(2009)

The American Future

Simon Schama Author
(2009)

The American Future

Simon Schama Author
Rupert Degas Narrator
(2009)

Hang-Ups

Simon Schama Author
(2010)

Rough Crossings

Simon Schama Author
(2010)

Scribble, Scribble, Scribble

Simon Schama Author
(2011)

The American Future

Simon Schama Author
(2010)

The King James Bible

James Naughtie Author
Emilia Fox Narrator
(2011)

Readings from the Old Testament

The King James Bible (Series)

Simon Schama Narrator
David Lodge Narrator
(2011)

Scribble, Scribble, Scribble

Simon Schama Author
(2011)

The Power of Art

Simon Schama Author
(2023)

A History of Britain, Volume 1

Simon Schama Author
(2011)

A History of Britain, Volume 2

Simon Schama Author
(2012)

A History of Britain, Volume 3

Simon Schama Author
(2012)

Citizens

Simon Schama Author
Frederick Davidson Narrator
(2012)

A Tale of Two Cities

Vintage Classics (Series)

Charles Dickens Author
Simon Schama Author of introduction, etc.
(2012)

The Story of the Jews

Simon Schama Author
(2013)

The Story of the Jews

Simon Schama Author
(2014)

The Story of the Jews, Volume 2

Simon Schama Author
(2017)

Story of the Jews

Simon Schama Author
(2014)

The story of the Jews

Simon Schama Author
Stephen Greif Narrator

Citizens

Simon Schama Author
John Livesey Narrator

Landscape and memory

Simon Schama Author
Crawford Logan Narrator

Rough crossings

Simon Schama Author
Paterson Joseph Narrator

A history of Britain

Simon Schama Author
Stephen Thorne Narrator

A history of Britain

Simon Schama Author
Stephen Thorne Narrator

A history of Britain

Simon Schama Author
Stephen Thorne Narrator

Story of the Jews

Simon Schama Author
(2017)

La historia de los judíos

Simon Schama Author
Juan Rabasseda Gascón Translator
(2015)

The Face of Britain

Simon Schama Author
Roy McMillan Narrator
(2015)

The Face of Britain

Simon Schama Author
(2015)

The Global Refugee Crisis

The Munk Debates (Series)

Louise Arbour Author
Simon Schama Author
(2016)

Ciudadanos

Simon Schama Author
Anibal Leal Fernández Translator
(2019)

Wordy

Simon Schama Author
(2019)

Art

Simon Schama Author
(2019)

The Face of Britain

Simon Schama Author
(2016)

The American Future

Simon Schama Author
Simon Schama Narrator
(2009)

L'Histoire des juifs Tome 1

Documents (Series)

Simon Schama Author
(2016)

L'Histoire des Juifs, Tome 2,...

Divers Histoire (Series)

Simon Schama Author
(2019)

Foreign Bodies

Simon Schama Author
(2023)

Foreign Bodies

Simon Schama Author
(2023)

Ciudadanos

Simon Schama Author
Anibal Leal Fernández Translator
(2023)