El hombre que mató a Dios

Juan Carlos Arjona Ollero Artist
Juan Carlos Arjona Ollero Author
(2020)

A Guerra das Eras

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Sarita Reis Translator
(2018)

A invasão Doppelganger

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Sarita Reis Translator
(2018)

The Iron Lady

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Claudia Elena Arredondo Translator
(2018)

A dama de ferro

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Sátia Marini Translator
(2018)

L'homme qui tua Dieu

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Isabelle de ROSE Translator
(2018)

O paradoxo do Armagedom.

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Sarita Reis Translator
(2018)

L'uomo che uccise Dio

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Noemi Gumino Translator
(2018)

Masters of time

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Gabriel A. Hernández Sandoval Translator
(2018)

O soldado das sombras

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Wellington Hack Translator
(2018)

The Doppelganger invasion

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Mary Gomez Translator
(2018)

The man who killed God

Juan Carlos Arjona Ollero Author
Jose M Visbal Translator
(2019)

Amos del Tiempo

Juan Carlos Arjona Ollero Artist
Juan Carlos Arjona Ollero Author
(2020)

Amos del tiempo II

Juan Carlos Arjona Ollero Artist
Juan Carlos Arjona Ollero Author
(2020)

Amos del tiempo III

Juan Carlos Arjona Ollero Artist
Juan Carlos Arjona Ollero Author
(2020)