Hero Within, Volume 1

Hero Within (Series)

Rolando M. Mallado Illustrator
Jason M. Burns Author
(2013)

Tale of Two Pygmies

Pocket God (Series)

Rolando M. Mallado Illustrator
Jason M. Burns Author
(2013)