Katana (2013), Volume 1

Katana (2013) (Series)

Ann Nocenti Author
(2014)

Catwoman (2011), Volume 3

Catwoman (2011) (Series)

Ann Nocenti Author
Rafa Sandoval Illustrator
(2013)

Catwoman (2011), Volume 4

Catwoman (2011) (Series)

Ann Nocenti Author
Rafa Sandoval Illustrator
(2014)

100 Bullets (1999), Book 4

100 Bullets (1999) (Series)

Scott Lobdell Author
Peter J. Tomasi Author
(2016)

Kid Eternity (1993), Book 1

Kid Eternity (1993) (Series)

Ann Nocenti Author
Sean Phillips Illustrator
(2017)

Catwoman (2011), Volume 5

Catwoman (2011) (Series)

Ann Nocenti Author
Aaron Lopresti Illustrator
(2014)

Someplace Strange

Ann Nocenti Author
John Bolton Illustrator
(2014)

Green Arrow (2011), Volume 2

Green Arrow (2011) (Series)

Ann Nocenti Author
Harvey Tolibao Artist
(2017)

Ruby Falls

Ruby Falls (2019) (Series)

Ann Nocenti Author
Flavia Biondi Illustrator
(2020)

True Blood (2012), Volume 1

True Blood (2012) (Series)

Michael McMillian Author
Ann Nocenti Author

The Seeds

Ann Nocenti Author
David Aja Author
(2021)

The Seeds

The Seeds - Series

Ann Nocenti Author
david Aja Illustrator