Emanon Volume 2

Kenji Tsurata Illustrator
Shinji Kaijo Author
(2019)