E.X.O.

Roye Okupe Author
Sunkanmi Akinboye Illustrator
(2021)

Malika

Roye Okupe Author
Sunkanmi Akinboye Illustrator
(2021)

Malika: Warrior Queen (2017),...

Malika: Warrior Queen (2017) (Series)

Roye Okupe Author
Chima Kalu Illustrator
(2021)

Iyanu

Roye Okupe Author
Godwin Akpan Illustrator
(2021)