Rise of the Black Flame

Rise of the Black Flame (2016) (Series)

Mike Mignola Author
Chris Roberson Author
(2017)

Criminal Macabre: The Eyes of...

Criminal Macabre: The Eyes of Frankenstein (2013) (Series)

Steve Niles Author
Christopher Mitten Illustrator
(2014)

Criminal Macabre (2003),...

Criminal Macabre (2003) (Series)

Steve Niles Author
Christopher Mitten Illustrator
(2015)

Rasputin: The Voice of the...

Rasputin: The Voice of the Dragon (2017) (Series)

Mike Mignola Author
Chris Roberson Author
(2018)

B.P.R.D.: The Devil You Know...

B.P.R.D. (2002) (Series)

Mike Mignola Author
Scott Allie Author
(2021)

Hellboy and the B.P.R.D....

Hellboy and the B.P.R.D. (2014) (Series)

Mike Mignola Author
Scott Allie Author
(2020)

Witchfinder (2009), Volume 6

Witchfinder (2009) (Series)

Mike Mignola Author
Chris Roberson Author
(2020)