The Legend of Korra: Turf...

The Legend of Korra: Turf Wars (2017) (Series)

Various Author
(2017)

Astro Boy (2002), Volume 4

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
Various Illustrator
(2002)

Usagi Yojimbo: Yokai

Stan Sakai Author
Various Illustrator
(2009)

Astro Boy (2002), Volume 7

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
Various Illustrator
(2002)

Emily and the Strangers (2013...

Emily and the Strangers (2013) (Series)

Various Author
(2017)

Brody's Ghost (2010), Volume 1

Brody's Ghost (2010) (Series)

Mark Crilley Author
Various Illustrator
(2006)

Emily the Strange (2005),...

Emily the Strange (2005) (Series)

Rob Reger Author
Various Illustrator
(2011)

Age of Reptiles (1993),...

Age of Reptiles (1993) (Series)

Ricardo Delgado Author
Various Illustrator
(2011)

Brody's Ghost (2010), Volume 3

Brody's Ghost (2010) (Series)

Mark Crilley Author
Various Illustrator
(2012)

Brody's Ghost (2010), Volume 2

Brody's Ghost (2010) (Series)

Mark Crilley Author
Various Illustrator
(2011)

The Art of Mirror's Edge:...

Various Author
(2016)

The Art of Uncharted 4

Various Author
(2016)

Axe Cop (2010), Volume 3

Axe Cop (2010) (Series)

Malachai Nicolle Author
Various Illustrator
(2012)

Axe Cop (2010), Volume 5

Axe Cop (2010) (Series)

Malachai Nicolle Author
Various Illustrator
(2014)

Axe Cop (2010), Volume 4

Axe Cop (2010) (Series)

Malachai Nicolle Author
Various Illustrator
(2013)

Groo and Rufferto

Groo and Rufferto (1998) (Series)

Sergio Aragones Author
Various Illustrator
(2000)

Groo: Hell on Earth

Groo: Hell on Earth (2007) (Series)

Mark Evanier Author
Various Illustrator
(2004)

3 Story: The Secret History...

Matt Kindt Author
Various Illustrator
(2005)