Astro Boy (2002), Volumes 1 & 2

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
Various Illustrator
(2008)

Astro Boy (2002), Volume 4

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
Various Illustrator
(2002)

Satoshi Kon's Opus

Satoshi Kon Author
Satoshi Kon Illustrator
(2014)

Blade of the Immortal, Volume 1

Blade of the Immortal (Series)

Hiroaki Samura Author
Various Illustrator
(1997)

Lone Wolf and Cub, Volume 4

Lone Wolf and Cub (Series)

Kazuo Koike Author
Goseki Kojima Illustrator
(1996)

Giganto Maxia

Kentaro Miura Author
(2016)

Neon Genesis Evangelion: The...

Neon Genesis Evangelion: The Shinji Ikari Raising Project (Series)

Osamu Takahashi Author
(2016)

Neon Genesis Evangelion: The...

Neon Genesis Evangelion: The Shinji Ikari Raising Project (Series)

Osamu Takahashi Author
(2015)

Fate/Zero, Volume 1

Fate/Zero (Series)

Gen Urpbuchi Author
(2016)

Oh My Goddess!, Volume 30

Oh My Goddess! (Series)

Various Author
(2017)

Neon Genesis Evangelion: The...

Neon Genesis Evangelion: The Shinji Ikari Raising Project (Series)

Osamu Takahashi Author
(2017)

Danganronpa: The Animation,...

Danganronpa: the Animation (Series)

Takashi Tsukimi Author
Takashi Tsukimi Illustrator
(2016)

Oh My Goddess!, Volume 48

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2017)

Oh My Goddess!, Volume 44

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2017)

Gunsmith Cats: Burst, Volume 3

Gunsmith Cats: Burst (Series)

Kenichi Sonoda Author
Kenichi Sonoda Illustrator
(2015)

Gunsmith Cats: Burst, Volume 2

Gunsmith Cats: Burst (Series)

Kenichi Sonoda Author
Kenichi Sonoda Illustrator
(2015)

Oh My Goddess!, Volume 43

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2017)

Blade of the Immortal, Volume 24

Blade of the Immortal (Series)

Hiroaki Samura Author
(2017)

Gunsmith Cats: Burst, Volume 1

Gunsmith Cats: Burst (Series)

Kenichi Sonoda Author
Kenichi Sonoda Illustrator
(2015)

Oh My Goddess!, Volume 40

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2017)

Oh My Goddess!, Volume 42

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2017)

Oh My Goddess!, Volume 47

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2017)

Danganronpa: The Animation,...

Danganronpa: the Animation (Series)

Takashi Tsukimi Author
(2016)

Danganronpa: The Animation,...

Danganronpa: the Animation (Series)

Various Author
(2016)

Oh My Goddess!, Volume 39

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2017)

Oh My Goddess!, Volume 41

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2017)

Oh My Goddess!, Volume 45

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2017)

Seraphim: 266613336 Wings

Mamoru Oshii Author
Satoshi Kon Author
(2016)

Oh My Goddess!, Volume 46

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2017)

Oreimo: Kuroneko, Volume 6

Oreimo: Kuroneko (Series)

Various Author
(2016)

Kurosagi Corpse Delivery...

Kurosagi Corpse Delivery Service (Series)

Eiji Otsuka Author
(2014)

Astro Boy (2002), Volume 9

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
Osamu Tezuka Illustrator
(2016)

Blade of the Immortal Volume 19

Blade of the Immortal (Series)

Hiroaki Samura Author
Hiroaki Samura Illustrator
(2018)

Neon Genesis Evangelion: The...

Neon Genesis Evangelion: The Shinji Ikari Raising Project (Series)

Osamu Takahashi Author
Osamu Takahashi Illustrator
(2014)

Oh My Goddess!, Volume 21

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
Kosuke Fujishima Illustrator
(2018)

Oh My Goddess!, Volume 12

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2016)

Neon Genesis Evangelion: The...

Neon Genesis Evangelion: The Shinji Ikari Raising Project (Series)

Osamu Takahashi Author
Osamu Takahashi Illustrator
(2014)

Tony Takezaki's Neon Genesis...

Tony Takezaki Author
(2015)

Blade of the Immortal, Volume 15

Blade of the Immortal (Series)

Hiroaki Samura Author
(2016)

Fate/Zero, Volume 3

Fate/Zero (Series)

Gen Urobuchi Author
Shinjiro Illustrator
(2016)

Appleseed (1995), Book 2

Appleseed (1995) (Series)

Shirow Masamune Author
(2014)

Blade of the Immortal, Volume 10

Blade of the Immortal (Series)

Hiroaki Samura Author
(2016)

Blade of the Immortal, Volume 8

Blade of the Immortal (Series)

Hiroaki Samura Author
(2016)

Astro Boy (2002), Volume 10

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
(2016)

Astro Boy (2002), Volume 12

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
(2016)

Oh My Goddess!, Volume 11

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
(2016)

Oh My Goddess!, Volume 20

Oh My Goddess! (Series)

Kosuke Fujishima Author
Kosuke Fujishima Illustrator
(2018)

Appleseed (1995), Book 1

Appleseed (1995) (Series)

Shirow Masamune Author
(2014)