Autobiographix (Second Edition)

Will Eisner Author
William Stout Author
(2021)

47 Ronin

Mike Richardson Author
Stan Sakai Illustrator
(2021)

Usagi Yojimbo Saga Volume 1...

Stan Sakai Author
Stan Sakai Illustrator
(2021)

Usagi Yojimbo Saga Volume 9

Stan Sakai Author
Stan Sakai Illustrator
(2021)

Usagi Yojimbo Volume 8

Stan Sakai Author
Stan Sakai Illustrator
(2021)