Shinjuku

Mink Author
Yoshitaka Amano Illustrator
(2022)

Break Out

Break Out (2022) (Series)

Zack Kaplan Author
Wilton Santos Illustrator
(2023)

Hard in Hightown

Varric Tethras Author
Mary Kirby Author
(2018)

Kings of Nowhere Volume 2

Soroush Barazesh Author
Soroush Barazesh Illustrator
(2023)

Kings of Nowhere, Volume 1

Kings of Nowhere (Series)

Soroush Barazesh Author
Soroush Barazesh Illustrator
(2022)