The Legend of Korra: Turf...

The Legend of Korra: Turf Wars (2017) (Series)

Various Author
(2017)

Astro Boy (2002), Volume 4

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
Various Illustrator
(2002)

Usagi Yojimbo: Yokai

Stan Sakai Author
Various Illustrator
(2009)

Astro Boy (2002), Volume 7

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
Various Illustrator
(2002)

Emily and the Strangers (2013...

Emily and the Strangers (2013) (Series)

Various Author
(2017)

Brody's Ghost (2010), Volume 1

Brody's Ghost (2010) (Series)

Mark Crilley Author
Various Illustrator
(2006)

Emily the Strange (2005),...

Emily the Strange (2005) (Series)

Rob Reger Author
Various Illustrator
(2011)

Brody's Ghost (2010), Volume 3

Brody's Ghost (2010) (Series)

Mark Crilley Author
Various Illustrator
(2012)

Age of Reptiles (1993),...

Age of Reptiles (1993) (Series)

Ricardo Delgado Author
Various Illustrator
(2011)

Brody's Ghost (2010), Volume 2

Brody's Ghost (2010) (Series)

Mark Crilley Author
Various Illustrator
(2011)

The Art of Mirror's Edge:...

Various Author
(2016)

The Art of Uncharted 4

Various Author
(2016)

Axe Cop (2010), Volume 3

Axe Cop (2010) (Series)

Malachai Nicolle Author
Various Illustrator
(2012)

Axe Cop (2010), Volume 5

Axe Cop (2010) (Series)

Malachai Nicolle Author
Various Illustrator
(2014)

Axe Cop (2010), Volume 4

Axe Cop (2010) (Series)

Malachai Nicolle Author
Various Illustrator
(2013)

Groo and Rufferto

Groo and Rufferto (1998) (Series)

Sergio Aragones Author
Various Illustrator
(2000)

Groo: Hell on Earth

Groo: Hell on Earth (2007) (Series)

Mark Evanier Author
Various Illustrator
(2004)

3 Story: The Secret History...

Matt Kindt Author
Various Illustrator
(2005)