The Legend of Korra: Turf...

The Legend of Korra: Turf Wars (2017) (Series)

Various Author
(2017)

Astro Boy (2002), Volume 4

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
Various Illustrator
(2002)

Usagi Yojimbo: Yokai

Stan Sakai Author
Various Illustrator
(2009)

Astro Boy (2002), Volume 7

Astro Boy (2002) (Series)

Osamu Tezuka Author
Various Illustrator
(2002)

Brody's Ghost (2010), Volume 1

Brody's Ghost (2010) (Series)

Mark Crilley Author
Various Illustrator
(2006)

Axe Cop (2010), Volume 5

Axe Cop (2010) (Series)

Malachai Nicolle Author
Various Illustrator
(2014)

Axe Cop (2010), Volume 4

Axe Cop (2010) (Series)

Malachai Nicolle Author
Various Illustrator
(2013)

Groo and Rufferto

Groo and Rufferto (1998) (Series)

Sergio Aragones Author
Various Illustrator
(2000)

3 Story: The Secret History...

Matt Kindt Author
Various Illustrator
(2005)