It's Thanksgiving!

It's a Holiday! (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2017)

I Love Dogs

Pets Are the Best (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2017)

Look, a Shark!

I See Ocean Animals (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2017)

Look, a Ray!

I See Ocean Animals (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2017)

Look, a Jellyfish!

I See Ocean Animals (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2017)

Look, a Dolphin!

I See Ocean Animals (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2017)

Look, a Clown Fish!

I See Ocean Animals (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2017)

Look, a Starfish!

I See Ocean Animals (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2017)

¡Mira, una estrella de mar!...

Veo animales marinos (I See Ocean Animals) (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2018)

¡Mira, un delfín! (Look, a...

Veo animales marinos (I See Ocean Animals) (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2018)

¡Mira, un tiburón! (Look, a...

Veo animales marinos (I See Ocean Animals) (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2018)

¡Mira, un pez payaso! (Look,...

Veo animales marinos (I See Ocean Animals) (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2018)

¡Mira, una raya! (Look, a Ray!)

Veo animales marinos (I See Ocean Animals) (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2018)

¡Mira, una medusa! (Look, a...

Veo animales marinos (I See Ocean Animals) (Series)

Tessa Kenan Author
Intuitive Narrator
(2018)