จุดเปลี่ยน

Ashok Kumawat Author
Hassaya Medan Translator
(2021)

The Turning Point

Ashok Kumawat Author
(2021)

El Punto De Inflexión

Ashok Kumawat Author
Arturo Juan Rodríguez Sevilla Translator
(2021)

හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය

Ashok Kumawat Author
Roshan Perera Translator
(2021)

Punto Di Svolta

Ashok Kumawat Author
Roberto Felletti Translator
(2021)

المُنعَطَف

Ashok Kumawat Author
Moustafa Mohamed Sharshar Translator
(2022)

Momento Decisivo

Ashok Kumawat Author
Lauro Dias Translator
(2021)