Viktimë E Pallogaritur

Yael Eylat-Tanaka Author
Aurel Manushi Translator
(2021)

The Success Mindset of Great...

Yael Eylat-Tanaka Author
(2020)

La Mentalità Di Successo Dei...

Yael Eylat-Tanaka Author
Alberto Favaro Translator
(2021)

Mendësia E Suksesshme E...

Yael Eylat-Tanaka Author
Aurel Manushi Translator
(2021)

La Mentalidad De Éxito De Los...

Yael Eylat-Tanaka Author
José Manuel Peláez Vara Translator
(2021)

A Mentalidade De Sucesso Dos...

Yael Eylat-Tanaka Author
Duda Junqueira Machado Translator
(2021)

Die Erfolgsmentalität Großer...

Yael Eylat-Tanaka Author
Tejinder Translator
(2021)

Le Livre Des Valeurs

Yael Eylat-Tanaka Author
JOHN STEARNE Translator
(2021)

The Book of Values

Yael Eylat-Tanaka Author
(2020)

Uncounted Victim

Yael Eylat-Tanaka Author
(2020)

Víctima Sin Computar

Yael Eylat-Tanaka Author
Ana Moreno Translator
(2021)

Le Mindset Gagnant Des Grands...

Yael Eylat-Tanaka Author
Barbara V. Translator
(2021)