Pokémon Adventures, Volume 1

Pokémon Adventures (Series)

Book 1

Hidenori Kusaka Author
mato Artist
(2009)

Pokémon Adventures, Volume 2

Pokémon Adventures (Series)

Book 2

Hidenori Kusaka Author
mato Artist
(2009)

Pokémon Adventures, Volume 3

Pokémon Adventures (Series)

Book 3

Hidenori Kusaka Author
mato Artist
(2009)

Pokémon Adventures, Volume 5

Pokémon Adventures (Series)

Book 5

Hidenori Kusaka Author
mato Artist
(2010)

Pokémon Adventures, Volume 4

Pokémon Adventures (Series)

Book 4

Hidenori Kusaka Author
mato Artist
(2009)

Pokémon Adventures, Volume 7

Pokémon Adventures (Series)

Book 7

Hidenori Kusaka Author
mato Artist
(2010)

Pokémon Adventures, Volume 8

Pokémon Adventures (Series)

Book 1

Hidenori Kusaka Author
mato Artist
(2010)

Pokémon Adventures, Volume 6

Pokémon Adventures (Series)

Book 6

Hidenori Kusaka Author
mato Artist
(2010)

Pokémon Ranger and the Temple...

Pokémon the Movie (Series)

Makoto Mizobuchi Author
The Pokémon Company International Copyright holder
(2008)

Pokémon Adventures, Volume 9

Pokémon Adventures (Series)

Book 2

Hidenori Kusaka Author
mato Artist
(2010)

Pokémon Adventures, Volume 52

Pokémon Adventures (Series)

Book 1

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2017)

Pokémon Adventures, Volume 53

Pokémon Adventures (Series)

Book 2

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2018)

Genesect and the Legend Awakened

Pokémon the Movie (Series)

Momota Inoue Author
The Pokémon Company International Copyright holder
(2013)

Pokémon Adventures, Volume 19

Pokémon Adventures (Series)

Book 5

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2013)

Pokémon Adventures, Volume 13

Pokémon Adventures (Series)

Book 6

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2011)

Pokémon Adventures, Volume 17

Pokémon Adventures (Series)

Book 3

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2013)

Pokémon Adventures, Volume 12

Pokémon Adventures (Series)

Book 5

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2011)

Pokémon Adventures, Volume 11

Pokémon Adventures (Series)

Book 4

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2011)

Pokémon Adventures, Volume 14

Pokémon Adventures (Series)

Book 7

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2011)

Pokémon Adventures, Volume 15

Pokémon Adventures (Series)

Book 1

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2013)

Pokémon Adventures, Volume 10

Pokémon Adventures (Series)

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2010)

Pokémon Adventures, Volume 29

Pokémon Adventures (Series)

Book 4

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2015)

Pokémon Adventures, Volume 40

Pokémon Adventures (Series)

Book 11

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2014)

Pokémon Adventures, Volume 48

Pokémon Adventures (Series)

Book 6

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2015)

Pokémon Adventures, Volume 47

Pokémon Adventures (Series)

Book 5

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2014)

Pokémon Adventures, Volume 42

Pokémon Adventures (Series)

Book 2

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2013)

Pokémon Adventures, Volume 27

Pokémon Adventures (Series)

Book 2

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2015)

Pokémon Adventures, Volume 50

Pokémon Adventures (Series)

Book 8

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2015)

Pokémon Adventures, Volume 36

Pokémon Adventures (Series)

Book 7

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2013)

Pokémon Adventures, Volume 37

Pokémon Adventures (Series)

Book 8

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2013)

YO-KAI WATCH, Volume 2

YO-KAI WATCH (Series)

Noriyuki Konishi Author
Noriyuki Konishi Copyright holder
(2015)

Pokémon Adventures, Volume 46

Pokémon Adventures (Series)

Book 4

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2014)

Pokémon Adventures, Volume 21

Pokémon Adventures (Series)

Book 7

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2014)

YO-KAI WATCH, Volume 1

YO-KAI WATCH (Series)

Noriyuki Konishi Author
Noriyuki Konishi Copyright holder
(2015)

Pokémon Adventures, Volume 45

Pokémon Adventures (Series)

Book 3

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2014)

Pokémon Adventures, Volume 26

Pokémon Adventures (Series)

Book 1

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2015)

Pokémon Adventures, Volume 31

Pokémon Adventures (Series)

Book 2

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2011)

Hoopa and the Clash of Ages

Pokémon the Movie (Series)

Gin Kamimura Author
The Pokémon Company International Copyright holder
(2016)

Pokémon Adventures, Volume 20

Pokémon Adventures (Series)

Book 6

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2014)

Pokémon Adventures, Volume 25

Pokémon Adventures (Series)

Book 3

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2014)

Pokémon Adventures, Volume 28

Pokémon Adventures (Series)

Book 3

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2015)

Pokémon Adventures, Volume 49

Pokémon Adventures (Series)

Book 7

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2015)

Pokémon Adventures, Volume 34

Pokémon Adventures (Series)

Book 5

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2012)

Arceus and the Jewel of Life

Pokémon the Movie (Series)

Makoto Mizobuchi Author
The Pokémon Company International Copyright holder
(2011)

Pokémon Adventures, Volume 39

Pokémon Adventures (Series)

Book 10

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2014)

Pokémon Adventures, Volume 38

Pokémon Adventures (Series)

Book 9

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2013)

Pokémon Adventures, Volume 44

Pokémon Adventures (Series)

Book 2

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2013)

Pokémon Adventures, Volume 33

Pokémon Adventures (Series)

Book 4

Hidenori Kusaka Author
Satoshi Yamamoto Artist
(2012)