Tall, Dark, and Texan

Whispering Mountain (Series)

Jodi Thomas Author
(2008)

Texas Princess

Whispering Mountain (Series)

Jodi Thomas Author
(2007)

Texas Rain

Whispering Mountain (Series)

Book 1

Jodi Thomas Author
(2006)

The Lone Texan

Whispering Mountain (Series)

Book 4

Jodi Thomas Author
(2009)

Texas Rain

Whispering Mountain (Series)

Book 1

Jodi Thomas Author
Linda Stephens Narrator
(2010)

Texas Princess

Whispering Mountain (Series)

Book 2

Jodi Thomas Author
Linda Stephens Narrator
(2010)

Tall, Dark and Texan

Whispering Mountain (Series)

Book 3

Jodi Thomas Author
Linda Stephens Narrator
(2010)

Texas Blue

Whispering Mountain (Series)

Book 5

Jodi Thomas Author
(2011)

Wild Texas Rose

Whispering Mountain (Series)

Jodi Thomas Author
(2012)

Texas Blue

Whispering Mountain (Series)

Book 5

Jodi Thomas Author
Linda Stephens Narrator
(2012)

Promise Me Texas

Whispering Mountain (Series)

Book 7

Jodi Thomas Author
(2013)

Wild Texas Rose

Whispering Mountain (Series)

Book 6

Jodi Thomas Author
Linda Stephens Narrator
(2013)

Promise Me Texas

Whispering Mountain (Series)

Book 7

Jodi Thomas Author
Linda Stephens Narrator
(2013)

The Lone Texan

Whispering Mountain (Series)

Book 4

Jodi Thomas Author
Linda Stephens Narrator
(2011)