Giá phải trả

Bùi Ngọc Khôi Author
(2017)

Người đàn bà ở một mình trên...

Bùi Ngọc Khôi Author
(2017)

Cái máy may (The sewing machine)

Bùi Ngọc Khôi Author
(2019)

Dấu vết của cha

Bùi Ngọc Khôi Author
(2014)

Bạn Tình

Bùi Ngọc Khôi Author
(2015)

Tập truyện Đây là lần cuối

Bùi Ngọc Khôi Author
(2019)

Tập truyện Tình Phớt 2

Bùi Ngọc Khôi Author
(2019)

Tập truyện Kinh Dị

Bùi Ngọc Khôi Author
(2019)

Con đường dốc

Bùi Ngọc Khôi Author
(2017)

Chỉ là kỷ niệm

Bùi Ngọc Khôi Author
(2017)

Hạnh phúc Felicidad

Bùi Ngọc Khôi Author
(2020)

Tập truyện Những Tình Phớt

Bùi Ngọc Khôi Author
(2019)

Vợ bảy ngày

Bùi Ngọc Khôi Author
(2019)