The Calling

Endgame (Series)

Book 1

James Frey Author
Nils Johnson-Shelton Author
(2014)

Endgame 2

Endgame (Series)

Book 2

James Frey Author
(2015)

Origins

Endgame: The Training Diaries (Series)

Book 1

James Frey Author
(2014)

Endgame 3

Endgame (Series)

Book 3

James Frey Author
(2016)

The Complete Training Diaries

Endgame: The Training Diaries (Series)

James Frey Author
(2015)

Descendant

Endgame: The Training Diaries (Series)

Book 2

James Frey Author
(2015)

Existence

Endgame: The Training Diaries (Series)

Book 3

James Frey Author
(2015)

Feed

Endgame: The Zero Line Chronicles (Series)

Book 2

James Frey Author
(2016)

Incite

Endgame: The Zero Line Chronicles (Series)

Book 1

James Frey Author
(2016)

Reap

Endgame: The Zero Line Chronicles (Series)

Book 3

James Frey Author
(2016)

The Complete Zero Line...

Endgame: the Zero Line Chronicles (Series)

James Frey Author
(2016)

Project Berlin

Endgame: the Fugitive Archives (Series)

Book 1

James Frey Author
(2016)

The Moscow Meeting

Endgame: The Fugitive Archives (Series)

Book 2

James Frey Author
(2017)

The Complete Fugitive Archives

Endgame: The Fugitive Archives (Series)

James Frey Author
(2017)

The Buried Cities

Endgame: The Fugitive Archives (Series)

Book 3

James Frey Author
(2017)

The Calling: Sampler

Endgame (Series)

Book 1

James Frey Author
Nils Johnson-Shelton Author
(2014)