Samurai 8: The Tale of...

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)

Naruto: Shikamaru's...

Naruto Novels (Series)

Takashi Yano Author
Takashi Yano Copyright holder
(2021)

Samurai 8, Volume 1

Samurai 8 (Series)

Masashi Kishimoto Author
Akira Okubo Artist
(2020)