שלושה בסירה אחת - Three man...

ג׳רום ק. ג׳רום Author
זיו זוהר מאיר Narrator
(2002)