Harrow Lake

Kat Ellis Author
(2020)

Harrow Lake

Kat Ellis Author
Kristen DiMercurio Narrator
(2020)

Breaker

Kat Ellis Author
(2016)

Blackfin Sky

Kat Ellis Author
(2014)

Blackfin Sky

Kat Ellis Author
(2014)

A Taste of Darkness eBook

Amy McCaw Author
Maria Kuzniar Author
(2023)

Wicked Little Deeds

Kat Ellis Author
Nerissa Bradley Narrator
(2021)

Three Strikes

Lucy Christopher Author
Kat Ellis Author
(2018)

Purge

Kat Ellis Author
(2016)

Three Strikes

Lucy Christopher Author
Kat Ellis Author
(2018)

Harrow Lake

Kat Ellis Author
Jessica Henwick Narrator
(2020)

Purge

Kat Ellis Author
(2016)

Harrow Lake

Kat Ellis Author
(2020)

Blackfin Sky

Kat Ellis Author
(2014)

Wicked Little Deeds

Kat Ellis Author
(2021)

Burden Falls

Kat Ellis Author
Emma Galvin Narrator
(2021)

Burden Falls

Kat Ellis Author
(2021)