හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය

ebook සාර්ථකත්වය මුදුන්පත් කර ගැනීමට පියවර 45 ක්

By Ashok Kumawat

cover image of හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today
Libby_app_icon.svg

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

app-store-button-en.svg play-store-badge-en.svg
LibbyDevices.png

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

Loading...
මෙම පොතෙහි පරිච්ඡේද 45 ක් ඇත
සිතන්න, ඔබ නියම කරගත් අරමුණු සහ අපේක්ෂාවන් පමණක් ඉටු කර ගැනීම ගැන. ඔබ එකවර ඉලක්ක වැඩි ගණනක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ නම්, ඔබේ සාර්ථකත්වයේ අවස්ථා අඩුවිය හැක. ඔබ එක් ඉලක්කයක් පමණක් තැබූ විට, ඔබේ මොළය එයට හැකි සෑම ආකාරයකින්ම එම ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. මෙවන් තත්වයක් තුළ ඔබේ මනස එම තනි ඉලක්කය වෙත පමණක් යොමුවේ. පාවෙමින් තිබෙන බෝට්ටුවක ඔබ සිටගෙන සිටිනවා කියා දැන් සිතන්න. ඔබට එකවර දූපත් දෙකක් පෙනේ. කිසියම් කෙනෙකු ඔබට පවසනවා එක් දූපතක රත්රන් පිරවූ පෙට්ටියක් තිබෙන බවත් අනිත් දූපතේ රිදී පිරවූ පෙට්ටියක් තිබෙන බවත්. ඉතින් ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? ඔබ එකවර දූපත් දෙකෙන්ම එම පෙට්ටි ගන්නවාද? "නැත" ඔබ පළමුව එක් පෙට්ටියක් ද ඉන්පසුව දෙවන පෙට්ටිය ද තෝරා ගනු ඇත. එනම්, ඔබට එකවර ඉලක්ක දෙකක් සපුරා ගත නොහැක. පළමුව ඔබ එක් ඉලක්කයක් සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර ඉන්පසු අනෙක් ඉලක්කය වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කලයුතු වේ. එබැවින් වරකට එක් ඉලක්කයක් පමණක් තබා ගන්න. වරකට එක් ඉලක්කයක් වෙත පමණක් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. ඔබට සාර්ථක වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ නිරන්තර අවධානයෙන් සිටිය යුතුය.
PUBLISHER: TEKTIME
හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය