Lobster Johnson: The Satan...

Thomas E. Sniegoski Author
Various Illustrator
(2009)